Naše podnikanie

Pomáhame zhmotniť myšlienky a sny, ktoré majú silný potenciál rásť a prinášať benefity nielen investorom, ale aj celej spoločnosti.

Technológie

Dnes si už nedokážeme predstaviť, akou fenomenálnou inováciou boli také jednoduché technológie ako nôž, kresadlo alebo obyčajný pluh. Prvé nástroje vynájdené bystrým človekom v jednoduchom obydlí mali zásadný dopad na históriu celej našej civilizácie.

A nie je vôbec výnimkou, že aj súčasné prelomové technológie vznikajú v hlavách nadaných ľudí možno kdesi v skromnej kancelárii alebo prenajatej garáži. Poslaním skupiny GFF je rozpoznať tieto mimoriadne technologické riešenia a posunúť ich hodnotu do svetového biznisu.

Poľnohospodárstvo

Súčasné poľnohospodárstvo stavia pred ľudskú spoločnosť mnoho otázok. A skupina GFF má silnú túžbu nájsť na tieto otázky správne odpovede. Preto investujeme značnú časť našich znalostí a skúseností do nových prístupov na využitie hospodárskej pôdy, plodín či chovu zvierat.

Naším cieľom nie je len uspokojenie základných ľudských potrieb. Vyhľadávame najprv také projekty, ktoré rešpektujú život v celej jeho šírke. Je našou úlohou neúnavne pracovať na tom, aby budúce generácie mohli žiť v takom úžasnom prírodnom prostredí, ktoré poznáme my.

Inováce

Geniálne inovácie majú potenciál rozvíjať mnoho oblastí ľudského života naraz. Jedno vylepšenie môže mať obrovský pozitívny dopad pre spoločnosť a životné prostredie na celej planéte. Pritom jeho rozšíreniu často bránia „číre drobnosti“ – nedokonalý marketing, nesprávne kontakty alebo málo financií.

Skupina GFF pomáha vďaka svojej sile tieto prekážky ľahko prekonávať. S potešením sledujeme, ako sa geniálne inovácie premieňajú na špičkové produkty a služby, ktoré pozitívne ovplyvňujú súčasnú aj ďalekú budúcnosť. Veríme, že spoločne s ďalšími ľuďmi a firmami vytvoríme trvalé hodnoty, ktoré zmenia svet k lepšiemu.

Development

Architektúra od nepamäti plní prevažne úžitkovú hodnotu. Vytvára priestor, v ktorom väčšina z nás strávi väčšinu života – či už s rodinou, v práci, alebo vo voľných chvíľach. Dôležitým parametrom súčasného developmentu sa však stáva nízka energetická náročnosť alebo dokonca úplná sebestačnosť.

V GFF veríme, že aj tieto nové parametre majú vo svojich dôsledkoch veľkú úžitkovú hodnotu pre všetkých z nás. Vidíme obrovský potenciál v stavbách, ktoré používajú prírodné a recyklovateľné materiály, šetrné a úsporné technológie a netradičné architektonické riešenia.

Služby

Odvetvie moderných služieb je pre skupinu GFF jedným z primárnych cieľov. Efektívne služby totiž vytvárajú pevnú základňu pre naše ostatné investičné segmenty a dokážu prevratne urýchliť ich vývoj a zaistiť ich exponenciálny rast.

Navyše sú také služby prínosom pre celý biznis. Vďaka talentovaným ľuďom s mimoriadnymi vedomosťami vyvíjame služby, ktoré majú presah do všetkých kútov sveta. Nie sme obmedzení priestorom ani časom. To, čo funguje v európskom prostredí, dokážeme vďaka stabilným kontaktom preniesť aj na ostatné kontinenty.

Čísla

Naše úspechy

Konkrétne výsledky so zmysluplným obsahom sú pre nás tým najcennejším. Úspešne sme dokončili množstvo projektov a rozširuje sa nám tak pozitívny výhľad do budúcnosti.

74

mil. EUR

súčet aktív našich spoločností

200

ZAMESTNANCOV

v investičnej skupine GFF

16

Obrat v mil. eur