Jsme GFF
POSILŇUJEME HODNOTU BUDÚCNOSTI

Kto jsme

Máme dostatok znalostí, skúseností a sebavedomia budovať silné značky. Chceme sa v budúcnosti ujať zásadnej roly a ovplyvňovať ľudskú spoločnosť aj životné prostredie cez projekty svetovej úrovne.

Zapálení ľudia. Prevratné projekty. Inovatívne firmy. Už teraz môžu pozitívne utvárať náš život. Poslaním skupiny GFF je posilniť ich hodnotu a ovplyvniť tak spoločnú budúcnosť.

Sme pevnou základňou pre každý ľudský talent, ktorý dokáže ovplyvniť svet okolo nás – pozitívne a dlhodobo.

Každý nový projekt nás len utvrdzuje v presvedčení, že potenciál ľudí a firiem nemá žiadne limity.

Naša vízia

Naše úsilie nemá časové ani priestorové hranice. Máme však jeden cieľ – chceme trvalo posilňovať hodnotu budúcnosti.

Hodnota pre nás však neznamená len bohatstvo… Skutočnú hodnotu vidíme predovšetkým v zodpovednosti, udržateľnosti a partnerstve. So zodpovednosťou kultivujeme náš životný priestor. S udržateľnosťou obohacujeme našu budúcnosť. A s partnerstvom rozvíjame naše spolužitie.

Chceme vybudovať omnoho viac ako len hmotné bohatstvo. Prajeme si bohatstvo, ktoré presahuje všetky hranice.

Hodnoty

  Základ

 • Zodpovednosť

  1

  Všetky rozhodnutia a činy so sebou prinášajú zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že naša voľba bude dávať budúcnosti zmysel.

 • Udržateľnosť

  2

  Naše kroky vedú k udržateľnému životu na našej planéte. Benefity, ktoré si ceníme dnes, musia zohľadňovať prínosy aj o sto rokov.

 • Partnerstvo

  3

  Nie sme len investori. Sme predovšetkým partneri. Radi pomáhame a nebojíme sa priložiť ruky a znalosti k dielu.

 • Presah

  4

  Otázka „Prečo?“ má u nás zásadnú váhu. Úspech totiž nemeriame len hodnotou zisku, ale aj hodnotou spoločnej budúcnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrastajú z mohutnej a stabilnej základne. Tu získavajú našu silu, podporu a znalosti, aby sa mohli úplne rozvinúť.

ĽUDIA

Martin
Luňák

Partner

Ľudia ma inšpirujú. Rozširujú moje obzory. Ukazujú nové cesty. Strhávajú ďalšie hranice. Je pre mňa životným naplnením, že môžem pod svojou záštitou rozvíjať toľko úžasných projektov s takými nadanými ľuďmi. So všetkou pokorou im na revanš odovzdávam svoje široké know-how, znalosti a skúsenosti a pomáham im na ceste nahor.

ZISTIŤ VIAC

ĽUDIA

Martin
Luňák

Partner

Ľudia ma inšpirujú. Rozširujú moje obzory. Ukazujú nové cesty. Strhávajú ďalšie hranice. Je pre mňa životným naplnením, že môžem pod svojou záštitou rozvíjať toľko úžasných projektov s takými nadanými ľuďmi. So všetkou pokorou im na revanš odovzdávam svoje široké know-how, znalosti a skúsenosti a pomáham im na ceste nahor.

Moja misia

GFF som založil so svojimi partnermi s hlavným cieľom – spolupracovať so silnými osobnosťami na projektoch, ktoré majú skutočný potenciál „posilniť hodnotu budúcnosti“. Mojou rolou v GFF je potom dokázať tieto osobnosti rozpoznať a vytvoriť pre ne také podmienky, aby sa ich nápady a myšlienky mohli stať dominantnou súčasťou súčasnej aj budúcej spoločnosti.