Jsme GFF
POSILŇUJEME HODNOTU BUDÚCNOSTI

Kto jsme

Máme dostatok znalostí, skúseností a sebavedomia budovať silné značky. Chceme sa v budúcnosti ujať zásadnej roly a ovplyvňovať ľudskú spoločnosť aj životné prostredie cez projekty svetovej úrovne.

Zapálení ľudia. Prevratné projekty. Inovatívne firmy. Už teraz môžu pozitívne utvárať náš život. Poslaním skupiny GFF je posilniť ich hodnotu a ovplyvniť tak spoločnú budúcnosť.

Sme pevnou základňou pre každý ľudský talent, ktorý dokáže ovplyvniť svet okolo nás – pozitívne a dlhodobo.

Každý nový projekt nás len utvrdzuje v presvedčení, že potenciál ľudí a firiem nemá žiadne limity.

Naša vízia

Naše úsilie nemá časové ani priestorové hranice. Máme však jeden cieľ – chceme trvalo posilňovať hodnotu budúcnosti.

Hodnota pre nás však neznamená len bohatstvo… Skutočnú hodnotu vidíme predovšetkým v zodpovednosti, udržateľnosti a partnerstve. So zodpovednosťou kultivujeme náš životný priestor. S udržateľnosťou obohacujeme našu budúcnosť. A s partnerstvom rozvíjame naše spolužitie.

Chceme vybudovať omnoho viac ako len hmotné bohatstvo. Prajeme si bohatstvo, ktoré presahuje všetky hranice.

Hodnoty

  Základ

 • Zodpovednosť

  1

  Všetky rozhodnutia a činy so sebou prinášajú zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že naša voľba bude dávať budúcnosti zmysel.

 • Udržateľnosť

  2

  Naše kroky vedú k udržateľnému životu na našej planéte. Benefity, ktoré si ceníme dnes, musia zohľadňovať prínosy aj o sto rokov.

 • Partnerstvo

  3

  Nie sme len investori. Sme predovšetkým partneri. Radi pomáhame a nebojíme sa priložiť ruky a znalosti k dielu.

 • Presah

  4

  Otázka „Prečo?“ má u nás zásadnú váhu. Úspech totiž nemeriame len hodnotou zisku, ale aj hodnotou spoločnej budúcnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrastajú z mohutnej a stabilnej základne. Tu získavajú našu silu, podporu a znalosti, aby sa mohli úplne rozvinúť.

Řídící výbor


Bio

ĽUDIA